łatwe sposoby nauki języka obcego

Według najnowszych badań z usług szkół językowych korzystają najchętniej osoby znajdujące się w przedziale wiekowym 31-36 lat. Zdecydowanie dominują tutaj jednak kobiety. Skąd może wynikać motywacja do nauki języka obcego w takim wieku? Wpływ może mieć tutaj kilka czynników.

Pierwszym z nich jest potrzeba zawodowa. Rynek rządzi się niestety własnym i, często surowymi prawami, przez które od pracowników wymaga się znajomości przynajmniej jednego języka obcego. Najczęściej jest to oczywiście język angielski lub niemiecki. Wynika to z ogromnej roli jaką USA oraz Niemcy odgrywają we współczesnej gospodarce. Kolejnego powodu, dla którego osoby w tym wieku decydują się na kurs może być również przymus poszukiwania pracy za granicą.

Duże bezrobocie w Polsce sprzyja takim wyjazdom, a wówczas znajomość języka obcego jest bezcenna w celu załatwienia jakichkolwiek spraw. Inną przyczyną może być również potrzeba rozwoju. Osoby w tym wieku są już dojrzałe, najczęściej o ustabilizowanej pozycji i dlatego nauka języka obcego jest dla nich przyjemnością łączącą się także z użytecznością.

Kto najchętniej korzysta z usług szkół językowych?