Tłumaczenia

Jednym z zawodów, które aktualnie stają się coraz bardziej popularne jest profesja tłumacza. W związku z poszerzającymi się wpływami na arenie międzynarodowej i co za tym idzie, zwiększoną częstotliwością kontaktów z obcokrajowcami, usługi świadczone przez tłumaczy są nieodzowne, by zachować dobre relacje. O tym, że znajomość języków obcych jest niezwykle przydatna wiadomo od dawna. Potrzebna jest w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Posiadając predyspozycje do uczenia się języków, możemy wykorzystać je wybierając przyszły zawód.

Decyzja o pozostaniu tłumaczem na pewno okaże się słuszna i procentować będzie w przyszłości. Choć nie jest to wymogiem, można ukończyć studia z zakresu danej filologii lub językoznawstwa. Studia te przygotują kandydata do przyszłego zawodu tylko w pewnym stopniu. Warto podjąć edukację w uczelni, która prowadzi specjalny tok nauki, ukierunkowany na kształcenie przyszłych tłumaczy. Zajęcia prowadzone są pod kątem nabywania praktycznych umiejętności, charakterystycznych dla tego zawodu. Studenci uczą się, jak na przykład przeprowadzać tłumaczenia symultaniczne, kabinowe i inne. Szczególny nacisk położony jest na praktykę, gdyż jak powszechnie wiadomo, to ona czyni mistrza. Oczywiście poparta jest ona precyzyjną podstawą teoretyczną i wiedzą z tego zakresu tematycznego. Niestety, w Polsce istnieje niewiele takich uczelni, które zajmują się kształceniem tłumaczy. Po zakończeniu studiów, jeżeli chcemy iść o krok dalej, możemy postarać się o uprawnienia, zezwalające na wykonywanie takiego zawodu, jak tłumacz przysięgły. Ponieważ jest on osobą zaufania publicznego, zobowiązany jest do zdania egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Egzamin ten składa się z części ustnej i pisemnej, i podczas jego trwania, kandydat musi wykazać się umiejętnością tłumaczenia z języka polskiego na dany język obcy i na odwrót.

Po zaliczeniu egzaminu następuje złożenie przysięgi oraz wpisanie adepta na listę tłumaczy przysięgłych. Ponadto tłumacz przysięgły otrzymuje specjalną pieczęć, którą posługuje się w trakcie swojej pracy. Powinno być na niej wyszczególnione jego imię i nazwisko, numer na liście, pod którym się znajduje, oraz zakres języka obcego, w ramach którego otrzymał swoje uprawnienia. Tylko w ten sposób zyskujemy pewność, że osoba ta jest w pełni kompetentna i wolno jej przeprowadzać ten szczególny rodzaj tłumaczenia. Większość tłumaczy posiada te kwalifikacje, gdyż zwiększa to ich konkurencyjność na rynku pracy.

Języki obce