Dokładne tłumaczenia

super praca Holandia

Szkoła Językowa prowadzi nie tylko szkolenia i kursy z zakresu posługiwania się językami obcymi. Oferujemy również usługi w zakresie tłumaczenia tekstów użytkowych, urzędowych, literackich, technicznych czy też specjalistycznych zarówno z języka polskiego na język obcy, jak i z języka obcego na język polski.

Nasza kadra składa się z przeszkolonych w tym zakresie tłumaczy, dzięki którym nawet najbardziej skomplikowany tekst stanie się jasny i czytelny. Nasza Szkoła Językowa posiada w swoich szeregach także doświadczonych tłumaczy przysięgłych, którzy z chęcią podejmą się zadań translatorskich z zakresu języka angielskiego oraz języka niemieckiego. Ceny tłumaczeń uzależnione są od długości i rodzaju tekstów oraz od terminu, na który tekst musi być gotowy. Tłumaczenia tekstów użytkowych wahają się w okolicach od 20 do 200 złotych.

Dwa razy do roku tłumacze języka angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego organizują również kursy dla osób, które chciałyby podszkolić swoje umiejętności translatorskie. Na zajęciach tłumaczone są teksty nie tylko użytkowe, ale między innymi literackie. Szkolenie odbywają się zazwyczaj na początku lutego oraz na początku czerwca i trwają od dwóch do czterech tygodni. Osoby zainteresowane takim przedsięwzięciem mogą zgłaszać się wcześniej drogą mejlową, telefoniczną lub osobiście, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Najbliższy kurs zaplanowany jest na przełom stycznia i lutego. Szczegółowych informacji udziela sekretariat naszej szkoły.

Translatorzy