Komunikacja

Konferencje, szkolenia, międzynarodowe wystąpienia, podczas których biorą udział osoby z wielu różnych krajów świata to zawsze mieszanina różnorodnych języków i często miejsce, gdzie konieczne są specjalne usługi tłumaczeniowe. Podczas tego rodzaju wydarzeń wykonywane są tłumaczenia ustne, a wśród nich znajdują się takie, które mają nazwę symultanicznych.

Czym one są? Przypatrzmy się im nieco bliżej, ponieważ coraz więcej przedsiębiorstw zajmujących się tłumaczeniami ma je w swojej ofercie. Przede wszystkim tłumaczenia ustne tego rodzaju w odróżnieniu od tłumaczeń szeptanych wymagają odpowiedniego sprzętu – mikrofonów oraz słuchawek dla tłumacza oraz uczestników wystąpień, a dodatkowo osoby dokonujące tłumaczeń muszą mieć specjalne stanowiska, na których mogą dokonywać przekładu. Zadaniem tłumacza jest wtedy równoczesne słuchanie i tłumaczenie tekstu, który słyszy, aby przekazać go słuchaczom. W ten sposób wykonywane są tłumaczenia techniczne, prawnicze, medyczne, ale też te, które nie wymagają używania specjalistycznego słownictwa. Tłumacz musi być przy tym bardzo skupiony, musi odznaczać się podzielną uwagą, więc też nie jest to zadanie dla każdego. Nie każde biuro tłumaczeń zatem na tego rodzaju usługi w swojej ofercie, więc jeśli potrzebujemy skorzystać z takich właśnie tłumaczeń, wtedy trzeba skorzystać z Internetu, aby w ten sposób móc szybko znaleźć dla siebie odpowiednie firmy. Pamiętajmy, że tłumacz przysięgły może wykonywać tłumaczeń symultanicznych, ale nie są to tłumaczenia, które są poświadczane tak jak zwykłe tłumaczenia pisemne, ale w przypadku tych specjalistycznych na pewno będą one odznaczały się lepszą jakością.

Tłumaczenia techniczne symultaniczne są zatem dzisiaj dość często wykonywane, głównie w specjalnych pomieszczeniach, które mają odpowiednie do tego zaplecze, ale też wiele firm dysponuje własnym sprzętem, więc jeśli nie ma się możliwości skorzystania z nich, wtedy warto znaleźć tego rodzaju przedsiębiorstwa. W Internecie można znaleźć na ten temat więcej informacji.

Tłumaczenia