Tłumaczenia

Komunikacja międzyludzka jest nieodzowną częścią życia każdego człowieka. Zamierzona, czy tez nie, towarzyszy ludziom na każdym kroku od zarania dziejów. Współcześnie przykłada się do niej znacznie większą wagę, gdyż stanowi nierzadko o przebiegu ważnych wydarzeń. Cały czas powstają nowe nauki, mające na celu badanie tego zjawiska, wyjaśnianie procesów nim rządzących i udoskonalanie technik, umożliwiających swobodne porozumiewanie się między ludźmi. Komunikacja bowiem, jest procesem nawiązania porozumienia, bez którego ludzie nie mogą się obejść, jeżeli dążą razem do wspólnego celu.

Jednym z aspektów komunikacji są tłumaczenie treści w obcym języku. Nieznajomość obcej mowy wpływa w znacznym stopniu na osiągniecie tego celu, który oddala się wraz z narastającym brakiem porozumienia między rozmówcami. Dlatego też tak istotną rolę w komunikacji interpersonalnej odgrywa tłumacz, który przekłada wypowiedź jednego z nich na język drugiego i na odwrót. Jego praca przypomina nieco zajęcie mediatora, który uczestnicząc w sporze, doprowadza do powstania porozumienia i osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest wypracowanie kompromisu, zadowalającego obie strony. Oczywiście w pracy tłumacza nie chodzi o łagodzenie konfliktów, ale o dokładne i rzetelne tłumaczenia, by dwaj, nieznający nawzajem swoich języków ojczystych, rozmówcy mogli mimo to zrozumieć swoje potrzeby, wymagania i cele. I w efekcie, by osiągnęli porozumienie.

Tłumacz także ułatwia zrozumienie pewnych treści, które nadawca chce przekazać odbiorcom. Trudność tego zadania polega na tym, że musi on nadać swojej wypowiedzi odpowiedni ładunek emocji, które zawarte są w przekazie nadawcy. Wymaga to od niego dużej dawki empatii i umiejętności odczytywania sygnałów niewerbalnych, aby tłumaczenia były jak najwierniejsze oryginałowi. Wysoko postawiona zostaje poprzeczka, jeżeli tłumacz przeprowadza tłumaczenia techniczne. Musi wówczas wykazać się szeroką wiedzą na dany temat, żeby uniknąć ryzyka popełnienia błędu, o który jest bardzo łatwo w przypadku tego rodzaju tłumaczeń. Najlepiej, żeby był specjalistą w danej dziedzinie, a nie tylko wybitnym filologiem, o wysokich kompetencjach językowych. Jest zobligowany do ciągłego uaktualniania znajomości słownictwa specjalistycznego, charakterystycznego w danym zakresie, i to zarówno w jednym języku, jak i w drugim. Tylko wówczas doskonale poradzi sobie w trudnym procesie komunikacyjnym, wymagającym tłumaczenia.

Komunikacja a języki obce