Tłumacz

W dobie globalizacji i poszerzania kontaktów międzynarodowych nieodzowne stają się usługi tłumaczenia tekstów oraz wypowiedzi ustnych. Praca tłumacza staje się coraz bardziej powszechna, gdyż rośnie liczba osób, utrzymujących relacje z osobami z poza granic własnego kraju. Są to często kontakty prywatne, ale również biznesowe. O ile na stopie koleżeńskiej można porozumiewać się nie znając dobrze języka obcego, o tyle prowadzenie interesów z kontrahentami zagranicznymi wymaga płynności wypowiedzi i zachowywania ścisłości w dokumentach.

Jeżeli nie dysponujemy pracownikami, posługującymi się biegle językami, zmuszeni jesteśmy odwiedzić biuro tłumaczeń. Tam możemy dokonać wyboru odpowiedniego tłumacza, który pod względem językowym spełni nasze oczekiwania. Osoby, które zajmują się tłumaczeniami posiadają szerokie kompetencje językowe, w zakresie jednego lub nawet kilku języków obcych. Warto zwrócić uwagę na specyfikę danego tłumaczenia. Innych bowiem umiejętności wymaga się od tłumacza ustnego, a innych od pisemnego. Jeżeli zdarzy się i tak, że potrzebny nam będzie jeden i drugi rodzaj tłumaczenia, to oczywiście większość tłumaczy posiada obie specjalności. Są to wszak wykwalifikowani specjaliści, posiadający na ogół dyplom uczelni wyższej, która przygotowuje swoich studentów do wykonywania tłumaczenia w obu przypadkach. Tłumaczem ustnym może zostać wyłącznie osoba o umiejętnościach komunikacyjnych, gdyż tłumaczenie wypowiedzi rozmówców jest tożsame z braniem udziału w danej dyskusji. Oczywiście nie wolno mu dopowiadać własnych treści, lecz rzetelnie i skrupulatnie przekładać myśli i słowa uczestników rozmowy. Tłumacz pisemny nie jest zobligowany do posiadania kompetencji w zakresie wystąpień publicznych, więc jego praca zdaje się być przez to nieco łatwiejsza.

Dużą wagę należy przywiązywać do tematyki tłumaczonej treści, gdyż to również rzutuje na wybór odpowiedniego tłumacza. Dobrze by był on obeznany z daną dziedziną, gdyż tłumaczenie takie przebiegnie sprawniej i dokładniej. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zleceń, takich jak tłumaczenia techniczne. Dokumenty techniczne bowiem charakteryzują się innym słownictwem, które wciąż ulega zmianie i wymaga od osoby, która dokonuje przekładu znajomości specyficznych zwrotów i uaktualniania swojej wiedzy w danej dziedzinie. Z kolei do tłumaczenia dokumentów, na przykład sądowych lub innych o szczególnej randze, niezbędny staje się tłumacz przysięgły, który posiada wyjątkowe uprawnienia do dokonywania takich przekładów.

Kategorie tłumaczeń