Tłumaczenia przysięgłe

Specyfika zawodu tłumacza polega na tym, że osoba pracująca w tej dziedzinie musi ustawicznie się rozwijać i wciąż zdobywać nową wiedzę. I to nie tylko w zakresie języków, w których dokonuje tłumaczenia, ale również powinna poszerzać wiadomości na temat danej specjalizacji, w granicach której prowadzi swoją działalność. Biuro tłumaczeń ma obowiązek dokształcać swoich pracowników, tak by byli oni jego najlepszą wizytówką. W tej branży nie ma miejsca na niekompetencję lub błędy.

Zwłaszcza jeśli mamy na myśli człowieka takiego, jak tłumacz przysięgły. O ile zwykłym tłumaczem może zostać każdy, kto posiadł perfekcyjną znajomość konkretnego języka, o tyle tłumacz przysięgły zobligowany jest do zdania specjalnego egzaminu przed Państwowa Komisją Egzaminacyjną pod patronatem Ministra Sprawiedliwości. Po zaliczeniu dwuczęściowego egzaminu musi złożyć przysięgę, w której mowa jest m.in. o etyce tłumacza przysięgłego, jego odpowiedzialności przed prawem oraz zobowiązaniu do zachowania tajemnic państwowych. Nie bez kozery pozostaje fakt złożenia takiej przysięgi, gdyż tłumacz przysięgły często uczestniczy w ważnych wydarzeniach państwowych i dokonuje tłumaczenia istotnych dokumentów, np. procesowych. Wówczas też zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, z zaznaczeniem języka, w ramach którego uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu. Procedura jest nieco skomplikowana, ale tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, tak jak sędzia Sądu Najwyższego, polityk lub lekarz. Oczywiście osoba, która myśli o pracy tłumacza przysięgłego musi spełniać także inne wymogi, choć od momentu wprowadzenia obowiązku egzaminu na tłumacza przysięgłego, są one nieco mniej rygorystyczne. Przede wszystkim dyplom ukończenia studiów kierunkowych nie jest już jedynym wymaganym dokumentem, zaświadczającym o prawie do starania się o wpisanie na listę. Chodzi przede wszystkim o praktyczne kompetencje językowe, więc wiele barier zniesiono i tłumaczem przysięgłym może zostać każdy, kto przedstawi świadectwo, zapewniające o jego umiejętnościach i oczywiście zaliczy egzamin, składający się z części ustnej i pisemnej.

Warto jest się trochę pomęczyć, gdyż dla osób, które posiadają takie uprawnienia, niezależnie od tego, czy chcą pracować w tym zawodzie, czy nie, zawsze znajdzie się zatrudnienie. Biuro tłumaczeń nie jest więc jedynym miejscem, w którym tłumacz przysięgły może rozwijać ścieżkę swojej kariery. W czasach globalizacji i kontaktów międzynarodowych na szeroką skalę, specjalista z wpisem na listę tłumaczy przysięgłych jest niezwykle cenny dla wielu firm.

Tłumacz przysięgły