Klient w szkołach językowych

Niewątpliwą zaletą wielu szkół językowych jest ich indywidualne podejście do klienta. Objawia się ono w kilku aspektach. Pierwszym z nich jest stopień zaangażowania przedstawicieli szkoły w odpowiednie dopasowanie ich klienta do danej grupy. Dobra szkoła językowa powinna zrobić wszystko, aby jej podopieczny trafił na odpowiedni poziom zaawansowania, gdyż od tego zależy dalszy etap jego nauczania.

Rozmowy kwalifikacyjne, różnego rodzaju testy – to jedne z kilku sposobów, dzięki którym może ona sprawdzić poziom wiedzy językowej nowego kursanta. Innym aspektem jest jej zaangażowanie w dalszy etap edukacji. Profesjonalne szkoły organizują dla swoich podopiecznych dodatkowe zajęcia, korepetycje on-line czy różnego rodzaju spotkania z mającymi pomóc im profesjonalistami. Jeśli szkoła poważnie podchodzi do edukacji swoich uczniów to niewątpliwie powinna wskazać miejsce lub udostępnić wszelkie materiały pomocnicze, do których możemy zaliczyć podręczniki czy testy.

Podejście szkoły do jej klienta objawia się również poprzez stopień trudności w załatwianiu formalnych spraw. Jeśli nie sprawiają one jakiegokolwiek problemu w szkole to znak, iż jest ona profesjonalną placówką nauczania.

Indywidualne podejście do klienta