Tłumacz

Biuro tłumaczeń jest miejscem, w którym znajdziemy specjalistów, zajmujących się kompleksowym przekładem tekstów i wypowiedzi, w zależności który rodzaj tłumaczenia jest nam potrzebny. Biuro tłumaczeń zazwyczaj prowadzi i jeden, i drugi typ przekładów, które można również podzielić na podstawowe i przysięgłe. Różnica między nimi polega na charakterze uprawnień , jakie posiada tłumacz.

Tłumaczenia podstawowe są przeprowadzane przez wszystkie osoby, które zechcą pracować w tym zawodzie i uzyskają odpowiednie kwalifikacje. tłumacz przysięgły z kolei musi postarać się o specjalne zezwolenie na wykonywanie zawodu, którego specyfika przypomina charakter działalności urzędników państwowych, lekarzy lub prokuratorów. Uzyskać je można poprzez zaliczenie egzaminu, sprawdzającego poziom znajomości języka obcego oraz wiedzy w zakresie tłumaczenia ustnego i pisemnego. tłumacz przysięgły zajmuje się przekładem wszelkich dokumentów w formie prawnej, czyli umów, statutów, dokumentów procesowych, zaświadczeń i wielu innych. Wyjątkowa natura pracy tłumacza przysięgłego podkreślona jest faktem, że figuruje na specjalnej liście i otrzymuje pieczęć ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz numerem zezwolenia. Podpisując się pod swoimi przekładami, stawia też pieczątkę, która nie pozostawia wątpliwości, co do jego kompetencji. Tłumaczenia podstawowe nie wymagają takich procedur i każdy tłumacz pa prawo je przeprowadzać. Nie zwalnia go to jednak z obowiązku ciągłego dokształcania się, gdyż poszerzanie swojej wiedzy, poznawanie nowych zwrotów w danym języku i pogłębianie informacji w zakresie, w którym pracuje, jest na stałe wpisane w specyfikę tego zawodu.

Zwłaszcza dotyczy to tak szczególnej dziedziny, jak tłumaczenia techniczne. W związku z gwałtownym rozwojem technologicznym, którego istotą jest pojawianie się wciąż nowych rozwiązań i gadżetów, a co za tym idzie, nowych słów, określających ich charakter, niezbędne staje się doskonalenie umiejętności językowych. Każda dziedzina posiada też specyficzne słownictwo, którego doskonała znajomość jest warunkiem zrozumienia treści. Tłumacz musi je mieć doskonale opanowane i swobodnie nimi operować, tak aby całość tłumaczenia wyglądała naturalnie. tłumaczenia techniczne to także przekłady np. instrukcji, więc muszą być one rzetelne i dokładne, chociażby ze względu na bezpieczeństwo. Zawód tłumacza wymaga niezwykłej, chirurgicznej wręcz precyzji i dokładności, zarówno pod względem tłumaczenia ustnego, jak i pisemnego.

Tłumaczenia