Idealne tłumaczenie

Często spotykamy się sytuacją, kiedy jesteśmy np. w posiadaniu dokumentu w języku obcym, którego w najmniejszym nawet stopniu nie znamy. Wówczas jedynym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług tłumacza, który dokona szczegółowego przekładu. Jeżeli jest to w dodatku dokument wagi państwowej lub dokument prawny, niezbędna staje się pomoc tłumacza przysięgłego, który na mocy uzyskanych uprawnień, może złożyć swój podpis pod przetłumaczonym dokumentem. Obecnie istnieje wiele biur tłumaczeń, które różnią się między sobą zakresem języków, w jakich dokonują przekładów różnego rodzaju, cenami za swoje usługi oraz terminami wykonania.

Cena oraz czas tłumaczenia zależy oczywiście od obszerności dokumentu, ponieważ standardowo tłumacz przekłada dziennie ok. pięciu stron tłumaczeniowych. Zdarzają się oczywiście wyjątki, w przypadku których klient zleca tłumaczenia ekspresowe. Są one odpowiednio droższe i wynoszą od dziesięciu do ok. piętnastu stron dziennie. Na koszt usługi wpływ ma także język, w ramach którego tłumacz pracuje. Tłumaczenia w języku podstawowym, np. angielskim lub niemieckim są tańsze, niż powiedzmy, w języku chińskim, znacznie mniej powszechnym. Renomowane biuro tłumaczeń powinno dodatkowo zatrudniać native speakera, którego zadaniem jest ostateczna korekta tłumaczonego tekstu i sprawdzenie jego poprawności. Wówczas możemy mieć całkowitą pewność, że nasze tłumaczenia zostały dokonane rzetelnie i szczegółowo, a żaden błąd językowy nie będzie miał miejsca. Oczywiście żadne szanujące się biuro tłumaczeń nie pozwoli sobie na zatrudnienie niewykwalifikowanych pracowników, gdyż sukces tego rodzaju przedsięwzięcia zależy w dużej mierze od solidności tłumaczy, a także ich spostrzegawczości. Niemniej jednak, dobrze jest, jeśli native speaker przeczyta tłumaczenie i ostatecznie je zatwierdzi, ponieważ osoba spoglądająca na przekład w swoim naturalnym języku, jest o wiele bardziej uwrażliwiona na jego kwestie sporne.

Native speaker nie musi posiadać jakiegoś specjalnego wykształcenia filologicznego, wystarczy, że od dzieciństwa posługuje się określonym językiem. Bo to nie on przeprowadza tłumaczenia, lecz sprawuje pieczę nad ostatecznym kształtem przekładanego dokumentu. Jego rola w procesie tłumaczenia jest o tyle istotna, że tłumacze, choć doskonale znają język obcy, nie są w stanie przyswoić sobie wszystkich jego złożoności. Zwłaszcza, jeżeli pracują w zakresie kilku języków obcych, a to wymaga szczególnych zdolności.

Tłumaczenia