Nauka języka obcego

Obcy język polski’ Niewątpliwie obecnie panuje swoistego rodzaju mowa na naukę języka obcego. Z pewnością wiąże się ona również z wymaganiami współczesnego świata. Bez znajomości języka obcego trudno jest już bowiem w nim funkcjonować. Przydaje się ona bowiem nie tylko w kontaktach towarzyskich, informacyjnych (kiedy wyjeżdżamy przykładowo na wycieczkę i chcemy zapytać tamtejszych obywateli o to jak dojść do pożądanego przez nas celu), ale również w kwestiach zawodowych.

W szale nauki języka obcego zapominamy jednak często o własnym, ojczystym języku. Dlatego w naszym uzusie dominuje często językowa samowolka. Nie potrafimy często właściwie odmieniać wyrazów przez przypadki, stosujemy wiele zapożyczeń (zwłaszcza z języka angielskiego), nieświadomie w tekstach pisanych używamy zbyt wiele znaków interpunkcyjnych czy też nie stawiamy ich po prostu tam, gdzie trzeba.

Język polski staje się dla nas często językiem obcym, którym posługujemy się naturalnie, aczkolwiek mało świadomie. Sięgając zatem po inny język warto opanować również znajomość zasad rządzących naszą, ojczystą mową.

Języki obce