Komunikacja

O tym, jak istotną rolę w życiu odgrywa komunikacja interpersonalna, wie prawie każdy człowiek. Dzięki procesowi komunikacji zdobywa się wiedzę w przeróżnych dziedzinach, potrzebne informacje lub nawiązuje pozytywne relacje z innymi ludźmi. Istnieje jednak wiele barier, które tę komunikację mogą zakłócać.

Jedną z bardziej znaczących przeszkód jest nieznajomość języka, którym posługuje się interlokutor. W przypadku prostych aktów mowy, gdy będąc za granicą pytamy tubylca o drogę, nie ma większego problemu, ponieważ możemy porozumieć się na migi. Ale biorąc udział w ważnej konferencji, na której spotykają się przedstawiciele dwóch różnych krajów, którzy posługują się dwoma różnymi językami, nie ma możliwości prowadzenia rozmowy przy użyciu rąk. Oczywiście nie każdy jest w stanie posiąść znajomość języka obcego, w takim stopniu, by umożliwiała ona swobodną konwersację. Niezbędna się wówczas staje obecność tłumacza, który dzięki swoim kompetencjom językowym dokonuje przekładu wypowiedzi i ułatwi przebieg procesu komunikacji. Pokonuje tę barierę, która stoi na przeszkodzie w trakcie nawiązywania porozumienia. Jego rola jest niezmiernie ważna, gdyż jest on niejako mediatorem, wyrażającym myśli rozmówców. Tłumacz musi posiadać umiejętność szybkiego reagowania, gdyż rozmowa jest procesem przebiegającym niezwykle dynamicznie i nie można przewidzieć kierunku, w jakim się potoczy. Powinna to być osoba, która wzbudza zaufanie każdej ze stron, gdyż tylko wówczas dialog będzie szczery i spontaniczny. Wszak tłumaczenia, jakich dokonuje, dotyczą wielu różnych spraw, w tym także tajemnic państwowych.

Kiedy przykładowa konferencja odbywa się na szczeblu państwowym, konieczny jest udział tłumacza przysięgłego, któremu zezwala się na uczestnictwo w ważnych wydarzeniach na mocy wyjątkowych uprawnień. tłumacz przysięgły uzyskuje je poprzez zaliczenie egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Egzamin ten składa się z części ustnej i pisemnej. W obu przypadkach musi wykazać swoje kompetencje językowe oraz zdolność dokonywania przekładu, zarówno w zakresie słowa pisanego, jak i mówionego. Wtenczas zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, z adnotacją, w zakresie którego języka będzie wykonywał swój zawód. Jest to praca niezwykle odpowiedzialna, ponieważ tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego. Dlatego też, podobnie jak lekarze składają przysięgę Hipokratesa, tłumacz przysięgły zobligowany jest do złożenia deklaracji, dotyczącej etyki jego działania.

Języki obce