Nauczyciele w szkołach językowych

Termin „native speaker” etymologicznie wywodzi się z języka angielskiego. Tym mianem określa się osobę, która jest użytkownikiem ojczystego języka. Jest nią zatem każdy człowiek wychowany w sferze zdominowanej przez jakiś krąg kulturowy oraz język, który jest jednocześnie jego ojczystą mową.

Tym sposobem dochodzimy do prostej zależności. Polak będzie native speakerem języka polskiego, Rosjanin języka rosyjskiego, Anglik będzie native speakerem języka angielskiego, a Hiszpan języka hiszpańskiego. Native speakerzy są coraz bardziej docenianymi nauczycielami w różnego rodzaju szkołach językowych. Są oni bowiem dobrymi pedagogami do konwersacji, z której można coś wynieść. Jeśli chodzi o wyjaśnienie zasad gramatycznych to takie osoby często nie są w stanie pomóc grupie, która z ich ojczystym językiem nie miała dotąd nic wspólnego.

W tej kwestii lepiej sprawdzają się zatem nauczyciele pochodzący z tego samego kręgu kulturowego co członkowie ich grupy. Wiedzą oni bowiem jak w najprostszy sposób wytłumaczyć problemy i zawirowania językowe nękające ich uczniów.

Kim jest native speaker?