Języki świata

Szkoły pomaturalne Warszawa

Na świecie używanych jest około siedem tysięcy języków. Nikt nie jest jednak w stanie podać w tej kwestii dokładnej liczby. Nieścisłość wynika bowiem z licznych sporów między językoznawcami, którzy nie potrafią jednoznacznie zgodzić się w kwestii klasyfikacji niektórych dialektów bądź etnolektów. Takie zjawisko można zaobserwować również na gruncie polskim (przykładowo można tutaj wymienić chociażby język kaszubski, łużycki itd.).

Dotykając już tego tematu warto wspomnieć jednak o podstawowych jednostkach kwalifikacji języków obcych. Główną i najobszerniejszą z nich jest oczywiście rodzina językowa. W jej obrębie wyróżniamy natomiast mniejsze cząstki, do których zaliczyć możemy grupę oraz zespół.

Rodziny językowe przez niektórych językoznawców łączone są czasem w większe zespoły, którymi są makrorodziny językowe. Zjawisko to jest jednak dość rzadkie. Wynika to z tego, że udowodnienie pokrewieństwa między danymi rodzinami jest stosunkowo trudne i opiera się na typowo hipotetycznych założeniach.

Ile języków używa się na świecie