Błędy językowe

Od kilku lat wiele polskich rodzin wybiera życie na emigracji. Przyczyny takiego zachowania są diametralnie różne. Jedni wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy, inni dołączają po kilku latach do swojej rodziny. Wiele osób młodych po zakończeniu wymiany studenckiej czy uczniowskiej również decyduje się na pozostanie w danym miejscu.

Skutki takiego zachowania są różne. Można byłoby kolejny raz opowiadać o niżu demograficznym w Polsce i innych sprawach społeczno-politycznych. Warto jednak zwrócić się w stronę języka polskiego, który na emigracji zostaje odizolowany od swojego naturalnego środowiska.Język polski jest językiem niewątpliwie trudnym. Przyznają to sami Polacy, a bezsprzecznie taki wniosek popierają obcokrajowcy, którzy stykają się w którymś momencie życia z naszą gramatyką i słownictwem. Najtrudniejsza dla osób uczących się języka polskiego jest również skomplikowana odmiana i składnia. Polscy emigranci siłą rzeczy przebywając w nowym otoczeniu zaczynają posługiwać się językiem obcym. Po jakimś czasie nasz pierwszy język, rzadko używany lub kompletnie odstawiony na boczny tor, zaczyna zanikać.

Ważne jest więc to, by w takich sytuacjach kultywować rozmowy w języku polskim – chociażby w naszym domu. Szczególnie trudną sytuację mają dzieci polskich rodziców urodzone za granicą. Wtedy to od tych ostatnich zależy w jakim stopniu dziecko będzie posługiwało się rodzimym językiem. W wielu krajach, na przykład w Wielkiej Brytanii, emigrantów polskich jest tyle, że zaczynają otwierać się szkoły, które uczą języka polskiego nie tylko polskich emigrantów, ale także Brytyjczyków.

Zmiany w języku