metody nauki języka obcego

Język obcy na maturze’ Szkoły językowe są również dobrą i nieocenioną pomocą podczas przygotowań do matury. Język obcy jest bowiem jednym z obowiązkowych przedmiotów, który czeka osoby chcące zdać obowiązkowy egzamin dojrzałości. Jego zaliczenie odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy ma postać pisemną.

Trwa ona 120 minut. Na jej podstawie ocenia się trzy podstawowe umiejętności osoby zdającej, takie jak czytanie, słuchanie oraz pisanie. Za całość można otrzymać na tym etapie 50 punktów. Aby zdać jednak tą część wystarczy uzyskać 15 punktów. Drugi etap dotyczy już samej mowy. Na tym egzaminie zdający losuje arkusz pytań, na które musi jak najlepiej odpowiedzieć. Dodatkową trudnością jest tutaj również obrazek, który musi dokładnie opisać.

Na tym etapie można uzyskać 15 punktów, jednakże aby zdać maturę wystarczy zdobyć ich jedynie 9. Oczywiście istnieje również możliwość zdawania takiej matury na poziomie rozszerzonym. Poprzeczka jest tutaj jednak podniesiona. W celu udoskonalenia swoich umiejętności językowych warto zaufać zatem szkołom, które są w stanie profesjonalnie przygotować uczniów do ich egzaminu dojrzałości.

język obcy